OKI

Oki 45807102 - Toner Noir B412 B432 B512 MB472 MB492 MB562 (3000pages)

Oki 44574702 - Toner B411 / B431 / MB491 - 3000copies

Oki 45536508 - Toner Noir C931 (38000 pages)

Oki 45536507 - Toner Cyan C931 (38000 pages)

Oki 45536414 - Toner Magenta C931 (24000 pages)

Oki 45536506 - Toner Magenta C931 (38000 pages)

Oki 45536416 - Toner Noir C931 (24000 pages)

Oki 45536505 - Toner Yellow C931 (38000 pages)

Oki 45536415 - Toner Cyan C931 (24000 pages)

Oki 45531213 - Courroie Transfert C931

Oki 45536413 - Toner Jaune C931 (24000 pages)

Oki 45531113 - Unité de fusion C931

Oki 45396304 - Toner noir MC760 MC770 MC780 (8000 pages)

Oki 45396303 - Toner cyan MC760 MC770 MC780 (6000 pages)

Oki 45396204 - Toner noir MC770 MC780 (15000 pages)

Oki 45396301 - Toner jaune MC760 MC770 MC780 (6000 pages)

Oki 45396202 - Toner magenta MC770 MC780 (11500 pages)

Oki 45381102 - Courroie de transfert MC760 MC770 MC780 (60000 pages)

Oki 45396203 - Toner cyan MC770 MC780 (11500 pages)

Oki 45395701 - Tambour magenta MC760 MC770 MC780 (30000 pages)

Oki 45395703 - Tambour cyan MC760 MC770 MC780 (30000 pages)

Oki 45395704 - Tambour noir MC760 MC770 MC780 (30000 pages)

Oki 45396201 - Toner jaune MC770 MC780 (11500 pages)

Oki 45395701 - Tambour jaune MC760 MC770 MC780 (30000 pages)

Oki 4538003 - Unité de fusion MC760 MC770 MC780 (60000 pages)

Oki 45103716 - Tambour Noir C931 (40000 pages)

Oki 45103714 - Tambour Magenta C931 (40000 pages)

Oki 45103715 - Tambour Cyan C931 (40000 pages)

© 2013 Infolight - Tous droits réservés